Rozvoz kŕmnych zmesí

Pre rozvoz kŕmnych zmesí je nutné nás vopred kontaktovať na s.kobza@boskop.sk a dohodnúť si podmienky rozvozu.

Základné podmienky sú: