Kompletná kŕmna zmes pre výkrm brojlerov- štartérova HYD – 01

Kŕmna zmes je určená pre kurčacie brojlery, ako plnohodnotné štartové krmivo bez ďalších prídavkov. Skrmuje sa voľne do sýtosti od veku 16.až 18. dňa veku do jatočnej hmotnosti.

Kompletná kŕmna zmes pre výkrm brojlerov- rastová HYD – 02

Kŕmna zmes je určená pre kurčacie brojlery, ako plnohodnotné rastové krmivo bez ďalších prídavkov. Skrmuje sa voľne do sýtosti od veku 16.až 18. dňa veku do jatočnej hmotnosti.

Kompletná kŕmna zmes pre výkrm brojlerov- finálna HYD – 03

Kŕmna zmes je určená pre kurčatá brojlery, ako plnohodnotné rastové krmivo bez ďalších prídavkov. Skrmuje sa voľne do sýtosti posledných 5 dní pred zabitím.

Kompletná kŕmna zmes pre odchov kurčiat- ľahký typ HYD – 04

Kŕmna zmes je určená pre odchov kurčiat ľahkého typu, ako plnohodnotné rastové krmivo bez ďalších prídavkov. Skrmuje sa podľa návodu znáškového hybrida, alebo od 1 týždňa do 6 týždňa.

Kompletná kŕmna zmes pre úžitkové nosnice HYD – 10

Kŕmna zmes je určená pre nosnice, ako plnohodnotné produkčné krmivo bez ďalších prídavkov. Skrmuje sa podľa návodu dodávateľa úžitkového hybridu.

Kompletná kŕmna zmes pre výkrm moriek- rastová II HYD – 15

Kŕmna zmes je určená na výkrm moriek od 8 týždňa veku do 5 dní pred zabitím.

Koncentrát na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre hydinu.

Koncentrát je určený výlučne na prípravu kŕmnej zmesi podľa uvedenej receptúry.

Koncentrát na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre nosnice

Koncentrát je určený výlučne na prípravu kŕmnej zmesi podľa uvedenej receptúry.

Kompletná kŕmna zmes pre skorý odstav prasiatok- štartérova OŠ – 02

Kŕmna zmes je určená na skorý odstav prasiatok, ako plnohodnotné krmivo.

Kompletná kŕmna zmes pre ošípané vo výkrme do 35kg živej hmotnosti OŠ – 03

Kŕmna zmes je určená pre ošípané vo výkrme ako plnohodnotné krmivo. Skrmuje sa od hmotnosti 15kg až 18kg do hmotnosti 35kg.

Kompletná kŕmna zmes pre ošípané vo výkrme nad 65kg živej váhy OŠ – 05

Kŕmna zmes je určená pre ošípané vo výkrme ako plnohodnotné krmivo. Skrmuje sa od hmotnosti 65kg do ukončenia výkrmu.

Doplnková kŕmna zmes na odchov teliat, granulovaná- štarterová HD 02-TKŠ

Doplnková kŕmna zmes je určená na odchov teliat mliečnymi náhradami a neskôr aj objemovými krmivami vo veku do 3 mesiacov

Kompletná kŕmna zmes na výkrm králikov s kokcidiostatikom 0-10

Kŕmna zmes je určená predovšetkým pre králikov v intenzívnom výkrme a rozmnožovacích chovoch mäsových plemien králikov. Kŕmna zmes zabezpečuje kompletnú výživu králičích brojlerov.

Kompletná kŕmna zmes na výkrm králikov bez kokcidiostatika 0-10

Kŕmna zmes je určená predovšetkým pre králikov v intenzívnom výkrme a rozmnožovacích chovoch mäsových plemien králikov. Kŕmna zmes zabezpečuje kompletnú výživu králičích brojlerov.