Kontakt - sídlo firmy

BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
Hlavná 1, 91105 Trenčín, Zlatovce

IČO: 36304352
DIČ: 2020175740
IČ DPH: SK2020175740

Telefón: 032 7444183
Fax: 032 7444194
Mail: boskop@boskop.sk


Kontakt - podniková predajňa

Otvorené pondelok až piatok 8:00 - 15:00
Telefón na predajňu/vrátnicu: 032 7444183
Mail: odbyt@boskop.sk