Doprava

Naša firma disponuje štyrmi nákladnými vozmi. Každé s kapacitou 14ton, ktorými Vám vieme zabezpečiť pravidelný prísun krmív a koncentrátov na Vašu farmu. Pri pravidelnosti a väčších objemoch odberu sme flexibilní v rámci celého územia Slovenskej Republiky.